Chwyddwydr

Gwyl y Darlun Ehangach

Gwyl y Darlun Ehangach

Mae Ŵyl y Darlun Ehangach yn ddathliad o’r gwahanol grefyddau a diwylliannau sy’n bodoli yma yng nghymuned Abertawe! Mae’r ŵyl wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda myfyrwyr ac aelodau’r gymuned fel ei gilydd wrth iddynt arddangos eu diwylliant trwy amrywiol ffyrdd – boed hynny’n fwyd, dawns, cerddoriaeth, neu fwy!

read more

Chwyddwydr

Gwyl y Darlun Ehangach

Mae Ŵyl y Darlun Ehangach yn ddathliad o’r gwahanol grefyddau a diwylliannau sy’n bodoli yma yng nghymuned Abertawe! Mae’r ŵyl wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda myfyrwyr ac aelodau’r gymuned fel ei gilydd wrth iddynt arddangos eu diwylliant trwy amrywiol ffyrdd – boed hynny’n fwyd, dawns, cerddoriaeth, neu fwy!

Amserlen gwasanaeth bws Parcio a Theithio U1

Bydd South Wales Transport yn gweithredu bws gwennol am ddim i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe...

Gwelliannau i wasanaethau bws rhwng ein campysau a chyfleusterau parcio

Rydym yn deall bod nifer o broblemau'n effeithio ar y rhai hynny yn eich plith sy'n teithio i...

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr: 12-18 Chwefror

Rhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau - ewch amdani! Bydd Discovery yn...

Darganfod mwy, cadwch y wybodaeth ddiweddaraf yn Abertawe!

Postiadau Diweddaraf

MyUniHub – agor yn hwyrach 28/02/2024

MyUniHub – agor yn hwyrach 28/02/2024

I’n galluogi i gynnal cyfarfod tîm cyfan, bydd MyUniHub yn agor ychydig yn hwyrach nag arfer ddydd Mercher nesaf. Bydd y desgiau yn agor am 10am yn hytrach na 9am ar y ddau gampws. Ymddiheuriadau am...

read more
Gwyl Y Darlun Ehangach – Cystadleuaeth Lluniau

Gwyl Y Darlun Ehangach – Cystadleuaeth Lluniau

Gan fod yr Ŵyl Darlun Ehangach yn ymwneud â dathlu’r gwahanol grefyddau a diwylliannau sy’n bodoli yma yng nghymuned Abertawe, byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau ohonoch chi, eich teuluoedd a beth mae cysyniadau cymuned/ffydd yn ei olygu i chi.

read more

Postiadau Wediu Harchifo

Digwyddiadau i ddod

Chw
27

Undeb y Myfyrwyr: Brecwast am ddim (Costau Byw) – Singleton

From 16th Ionawr 2024 to 19th Mawrth 2024, Every week at 9:30 am

Bar JC’s, Campws Parc Singleton

Dilyn @swanseaunisu

Bore Coffi LGBT+

From 30th Ionawr 2024 to 26th Mawrth 2024, Every week at 10:00 am

Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Burrows Crymlyn, Abertawe SA1 8EN (United Kingdom)

Banc Bwyd Myfyrwyr – Campws y Bae

From 23rd Ionawr 2024 to 19th Mawrth 2024, Every week at 10:30 am

Y Twyni, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe (United Kingdom)

Dilyn @swansstudentfoodbank

Chw
28

Rhwydweithio Cwrdd a Chymdeithasu

On 28th Chwefror 2024 at 2:00 pm

Darlith Agoriadol Athrawon CGP: Yr Athro Gibin Powathil a’r Athro Grigory Garkusha

On 28th Chwefror 2024 at 2:30 pm

Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Burrows Crymlyn, Abertawe SA1 8EN (United Kingdom)

Grŵp Cymorth Profedigaeth

From 31st Ionawr 2024 to 24th Ebrill 2024, Every week at 3:00 pm
Chw
29

Undeb y Myfyrwyr: Brecwast am ddim (Costau Byw) – Campws y Bae

From 18th Ionawr 2024 to 21st Mawrth 2024, Every week at 9:30 am

Bar JC’s, Campws Parc Singleton

Dilyn @swanseaunisu

Mae’n hen bryd siarad am gamblo niweidiol: Gwahoddiad gan Rwydwaith GREAT Cymru ac YGAM

On 29th Chwefror 2024 at 1:00 pm

Tŵr Faraday, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe

Cynyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo byw ac ar-lein ymhlith myfyrwyr prifysgol yn y DU.