Beth yw eich cynlluniau ar 3 Mai? Cansla nhw – rydyn ni’n dy wahodd i Wobrau Cymdeithasau 2024!

Bydd diod am ddim ar fynediad a phryd o fwyd llawn wrth ddathlu ymroddiad a brwdfrydedd ein cymdeithasau myfyrwyr amrywiol drwy gydol y flwyddyn academaidd!

Noda dy galendr – gwisga i wneud argraff a dere â dy esgidiau dawnsio gorau ar gyfer noson unigryw yn Tooters yn yr ôl-barti!

Manylion:

· Dyddiad: 3 Mai 2024

· Amser: 6.00 ymlaen

· Lleoliad: Cove Am fwy o wybodaeth am docynnau a beth i ddisgwyl ar y noson, clicia yma!

Paid â cholli dy gyfle i fod yn rhan o hanes yng Ngwobrau Cymdeithasau wyneb-yn-wyneb CYNTAF ERIOED yn 2024 – welwn ni ti yno!