Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein digwyddiad Under the Skin lle bydd y brodyr ysbrydoledig Ed a James Harrison yn ymuno â ni. Byddant yn rhannu eu profiadau a’u gwaith anhygoel y maent yn ei wneud gan helpu i godi ymwybyddiaeth o’n rhywogaethau sydd mewn perygl.

Bydd cyfle i ddod â bywyd newydd i hen grys-t trwy argraffu ar ddyluniad o’ch dewis. Bydd anrheg i’r holl fynychwyr hefyd.

 Ymunwch â ni ddydd Mercher 17eg o Ebrill, ar Gampws y Bae, Atriwm yr Ysgol Reolaeth rhwng 10 a 3pm.

Ynglŷn â’r prosiect:

 Mae Under the Skin yn creu printiau rhyngweithiol wedi’u crefftio â llaw yn galw sylw at harddwch a bregusrwydd rhai o anifeiliaid mwyaf bregus y byd. Crëir printiau rhifyn cyfyngedig y gyfres barhaus mewn partneriaeth ag elusennau bywyd gwyllt ledled y byd, gyda 20% o’r elw’n mynd i ddiogelu pob rhywogaeth. Wedi’i gyd-sefydlu gan y brodyr Ed a James Harrison, mae gwaith celf unigryw Under the Skin yn cario neges waelodol bwerus, sy’n agored dim ond pan dan olau UV: mae sgerbwd ffosfforescent yn ymddangos, sy’n dangos popeth sy’n weddill pan fydd rhywogaeth yn cwympo i dywyllwch difodiant. Wedi’i ryddhau mewn argraffiad cyfyngedig o ddim ond 40, yn yr unig rediad wedi’i rifo, mae’r gwaith celf yn ddathliad wedi’i grefftio â llaw o rywogaethau ac yn atgof pwerus o harddwch a breuder byd natur.

 

Mae hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei golli ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yno!